Folkowisko 2015

Animacja zrealizowana na potrzeby Festiwalu Kultury Pogranicza Folkowisko w Gorajcu.