Żurawie 2014

Animacja reklamowa, stworzona na potrzeby wydarzenia kulturalnego w Lublinie.

Film wykonany z origami w tradycyjnej technice animacji poklatkowej.